Skip to content

Constructionele gedragstherapie in het kort

Constructionele gedragstherapie is een echt andere benadering van psychische klachten. Klachten worden behandeld door het klachten vrije functioneren te versterken en te verbreden.
Constructionele gedragstherapie verhelpt de klachten door de belemmeringen voor klachtenvrij functioneren te voorkomen of op te heffen. De behandeling richt zich op situaties en gedrag waarin de cliënt goed uit de voeten kan en waarbij hij geen klachten ervaart. De aanpak is dus‘functioneringsgericht’ en maakt gebruik van ‘gedragsontwikkeling’ en niet van ‘gedragseliminatie’. Daarom wordt de aanpak ‘constructioneel’ genoemd.  Lees meer

Constructional Behavior Therapy in short